■KATA basic subject
 ■Chukyu Kihon Kadai(Dageki-hen)
Chukyu Kihon Kadai(Dageki-hen)
Chukyu Kihon Kadai(Dageki-hen) (ver.2019)
KIHON IPPON (Chukyu) (ver.2015)
KIHON IPPON (Chukyu) (ver.2015.6)
REI
CHUDAN-KAMAE
(KIHON KADAI)
Attack…Defense
(1) Left MEN-TSUKI
…Left SOTO-UKE,Right DO-TSUKI
(2) Right DO-TSUKI
…Left SITA-UKE,Right MEN-TSUKI
(3) Right MEN-TSUKI
…Left SOTO-UKE,Right MEN-TSUKI
  Left TENKAI,(CHUDAN-KAMAE)
(4) Right MEN-TSUKI
…Left UCHI-UKE,Right DO-TSUKI
(5) Right DO-TSUKI
…Left SITA-UKE,(HIKI-ASHI-JUSHIN),Right DO-AGE-KERI
(6) Right DO-KERI
…Left SUKUI-UKE,Right MEN-TSUKI
  TENKAI-KAE-ASHI,(CHUDAN-KAMAE)
(7) Right MEN-TSUKI
…Left OSHI-UKE,Right AGE-KERI
(8) Right TSUKI-KERI(KAE-ASHI)
…Left-SITA-KAKE-UKE, Right-DO-TSUKI
(9) Right DO-TSUKI
…Left SITA-UKE, Left AGE-KERI
  Left TENKAI,(CHUDAN-KAMAE)
(10)(TSUGI-ASHI) Left TSUKI-KERI
…Left SITA-UKE, Right MEN-TSUKI